หัวข้อ สร้างโดย สร้างเมื่อ
การให้ความรู้การเขียนโปรแกรม Python และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ครั้งที่2 admin fablab Feb. 20, 2020, 5:44 p.m.
การให้ความรู้การเขียนโปรแกรม Python และปัญญาประดิษฐ์ (AI) admin fablab Jan. 25, 2020, 4:20 p.m.
กิจกรรมเดือน เมษายน พ.ศ.2562 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม พลวัฒน์ อุณฑพันธุ์ Dec. 30, 2019, 3:32 a.m.
กิจกรรมเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม พลวัฒน์ อุณฑพันธุ์ Dec. 30, 2019, 3:27 a.m.
กิจกรรมเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม พลวัฒน์ อุณฑพันธุ์ Dec. 30, 2019, 3:12 a.m.
กิจกรรมเดือนตุลาคม 2562 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม พลวัฒน์ อุณฑพันธุ์ Dec. 30, 2019, 3:08 a.m.
งานตรวจข้อสอบฟิสิกส์และงานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ "สุริยุปราคา" ของโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" (งานประจำเดือนธันวาคม 2562) อรรถกฤษ วันนา Dec. 27, 2019, 9:24 a.m.
กิจกรรมเดือนธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคตรัง สหรัฐ ภัทราดูลย์ Dec. 26, 2019, 10:51 a.m.
กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2562 โรงเรียนวิทยาศาสจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นที ทองดำ Dec. 25, 2019, 7:56 p.m.
กิจกรรมเดือนธันวาคม 2562 โรงเรียนสตรีระนอง sasithorn kwanmongkolchai Dec. 25, 2019, 3:32 p.m.
กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตรีระนอง sasithorn kwanmongkolchai Dec. 25, 2019, 3:27 p.m.
กิจกรรมเดือนธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ bownakon bow Dec. 24, 2019, 1:54 p.m.
กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคตรัง สหรัฐ ภัทราดูลย์ Dec. 23, 2019, 5:06 p.m.
งานกีฬาภายใน (กีฬาสี) ,ออกข้อสอบวัดผลและการฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าประกวดประดิษฐ์ชิ้นงานของโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" (งานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562) อรรถกฤษ วันนา Dec. 12, 2019, 4:09 p.m.
กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวิทยาศาสจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นที ทองดำ Dec. 2, 2019, 12:15 p.m.
กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ bownakon bow Dec. 2, 2019, 10:54 a.m.
กิจกรรมเดือนตุลาคม วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต Sutasinee Sanesaowarod Nov. 12, 2019, 11:43 p.m.
กิจกรรมเดือนตุลาคม 2562 โรงเรียนสตรีระนอง sasithorn kwanmongkolchai Oct. 30, 2019, 9:46 a.m.
กิจกรรมเดือนตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ bownakon bow Oct. 29, 2019, 2:32 p.m.
กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคพังงา payanchana sotthip sotthip Oct. 29, 2019, 9:27 a.m.