คู่มือการสอน


เอกสารประกอบสอนบทเรียนเรื่อง CAD
ดาวน์โหลดที่นี่
เอกสารประกอบสอนบทเรียนเรื่อง DT
ดาวน์โหลดที่นี่
เอกสารประกอบสอนบทเรียนเรื่อง Computer And Electronics
ดาวน์โหลดที่นี่